Vrcholy

1. vrchol -  Polomský kopec - 1050 metrů n. m.

Kopec nabízí krásný výhled na Olešnici a okolí.
https://mapy.cz/s/3lmLJ

2. vrchol - Rozhledna Polní Chrčice - 249 metrů n.m.

Vznikla z iniciativy skupinky místních nadšenců na pozemku pana Josefa Blechy na úpatí kopce Stráň (265m) s dančí oborou. Projekt rozhledny (se čtvercovým půdorysem 4,1m) představuje kompromis mezi výškou, designem, technickou náročností stavby a finančními možnostmi soukromého investora 
https://mapy.cz/s/3lmC7

3. vrchol -  Feistův kopec - 711 metrů n. m.

Zde byla v roce 1938 při mobilizaci zřízena hláska s malou posádkou a vybavena těžkým kulometem s výhledem do Pruska (dnešní Polsko).Toto dodnes připomíná pamětní kámen mobilizace.

Na tomto kameni je vytesáno
KV R OF
21.5. ČS 13.6.
NEDEJME SE
F.C. B.J. V.T. R.K. F.W.
https://mapy.cz/s/3lIJs

4. vrchol - Vyhlídková věž Lanšperk - 559 metrů n.m.

Nepříliš esteticky vyvedená vyhlídková věž připomínající spíše než rozhlednu stavební lešení. Tato stavba je umístěna v objektu bývalého hradu, z něhož zbyla jen mohutná opěrná zeď.Vyhlídka nabídne krásný výhled na údolí Tiché Orlice, panorama Orlických hor, masiv Králického Sněžníku, Suchý vrch, Bukovou horu a za dobrých podmínek i Jeseníky. Za navštívení určitě stojí nedaleká pseudogotická kaple Nanebevzetí Panny Marie.

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka pořádá řadu zajímavých pořadů a pokud si návštěvu Lanšperka dobře naplánujete, můžete se zúčastnit některé z cyklistických akcí, turistického pochodu Lanšperským panstvím, nebo se projet po trase na in line bruslích. Je třeba se jen předem informovat na stránkách sdružení, kdy a která akce je naplánovaná. 

Více zde https://www.region-orlickehory.cz/.../hrad-rozhledna-lansperk/

Za krásné fotografie děkujeme Mirce Schärfnerové 
https://mapy.cz/s/3lNQl


5. vrchol - Masarykova věž samostatnosti - 407 metrů n.m.

Věž je pozoruhodná stavba s bohatou sochařskou výzdobou na vrcholu Hořického chlumu, sloužící jako památník obětem světových válek i jako turistická rozhledna. Věž byla postavena v letech 1925 - 38 podle plánů arch. Františka Blažka stavitelem Jindřichem Malinou, sochařskou výzdobu navrhli Jan Vávra a Karel Lenhart, žáci Otakara Španiela. Mohutné reliéfy na východním i západním křídle nesou motivy Československého domácího i zahraničního odboje. Věž je vysoká 25 metrů a její dostavbě do projektovaných 40 metrů zabránila druhá světová válka. Na základní kámen památníku poklepal v r. 1926 prezident T. G. Masaryk při své návštěvě města. Z ochozu věže je překrásný rozhled na panorama Krkonoš, úrodné Polabí, Železné hory nebo Kunětickou horu
https://mapy.cz/s/3m02v

6. vrchol - Vyhlídka Poklona - 430 metrů n.m.

Poklona je místo s vyhlídkou na hranicích okresů Ústí nad Orlicí a Chrudim nad obcemi Střemošice a Bílý Kůň. Místo se nachází v těsné blízkosti přírodní rezervace Střemošická stráň. Na místě se nachází trojboký barokní sloup Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století. Sloup podle pověsti nechali postavit novomanželé jako poděkování Bohu. Během jejich svatby se splašili koně a táhli vůz se svatebčany směrem ke stráni. Těsně před hranou stráně se ale zastavili a nestrhli vůz ze srázu.
https://mapy.cz/s/3maYW

7. vrchol - Hospital Kuks - 283 metrů n.m.

Hospital Kuks je bývalý zaopatřovací ústav pro vojenské veterány v Kuksu v okrese Trutnov, provozovaný v letech 1744-1938 řádem milosrdných bratří. Vznikl z podnětu hraběte Františka Antonína Šporka naproti jeho letní rezidenci s lázněmi a byl určen pro vysloužilce především z panství Choustníkovo Hradiště. Jednalo se o nejvelkorysejší institut svého druhu v pozdně barokních Čechách. Mimořádného významu dodala celému komplexu sochařská výzdoba z dílny Matyáše Bernarda Brauna. V současné době je hospital ve vlastnictví státu (jeho správu vykonává Národní památkový ústav) a je zpřístupněný veřejnosti. Expozice představují zakladatele Kuksu, zdejší barokní umění a historii lékárenství. Od roku 1995 je areál chráněn jako národní kulturní památka České republiky.

Za krásné fotografie děkujeme Mirce Schärfnerové
https://mapy.cz/s/3mkBg

8. vrchol -  Rozhledna Kosice - 260 metrů n.m.

Osmimetrová dřevěná rozhledna z roku 2017 je postavena na uměle vytvořeném kopci, který vznikl navršením materiálu z vybagrovaného rybníka. Ten leží na severním okraji rozsáhlého volně přístupného soukromého přírodního parku.
Kruhový výhled z kryté plošiny ve výšce necelých 5 metrů nabízí v dálce vrcholky Železných hor. K vidění je také pára z chladících věží elektrárny Chvaletice, na severním obzoru Krkonoše a na východním Orlické hory, na západě vojenský radar u obce Nepolisy. 
https://mapy.cz/s/3muAi

9. vrchol - Památník dostavby železnice Praha - Olomouc - 387 metrů n .m.

Na hradním kopci nad Hoštejnem byl roku 1847 postaven obelisk na paměť dostavby železnice Olomouc - Praha.
Stavba železniční trati byla pro Hoštejn klíčová a zvýšila význam této obce. Navíc v roce 1848 bylo zrušeno poddanství a tyto dvě událostí otevřely nové perspektivy pro obyvatele obce
https://mapy.cz/s/3mwn5

10. vrchol - Rozhledna Dobrošov 622 metrů n. m. 

Vrch Dobrošov se již od 19. století těší velké oblibě turistů, kteří sem směřovali kvůli nádhernému výhledu do krajiny. Není tedy žádným překvapením, že zde od roku 1923 stojí chata s kamennou rozhlednou.
Na vyhlídkový ochoz ve výšce 15 metrů se dostanete zdoláním 98-mi kamenných schodů, točitých po směru hodinových ručiček.
Nápad se zrodil v roce 1912, ale válečné události umožnily jeho realizaci až v roce 1921. Základní kámen ke stavbě byl položen v červenci při Jiráskových slavnostech, pořádaných k jeho sedmdesátinám.
V základním kameni je uložen vlastnoručně napsaný Jiráskův list. V květnu 1923 proběhla demolice staré útulny, a ještě v září téhož roku byla stavba Jiráskovy chaty (jak byla nazvána) s 15m vysokou rozhlednou dokončena.
Z Dobrošova je opravdu velkolepý výhled na Hronov, Góry Stolowe, Orlické hory, Dobrušku, Jaroměř a Pardubice, Kunětickou horu, Hradec Králové, Náchod a Krkonoše se Sněžkou.
https://mapy.cz/s/3mQAC

11. vrchol -  Vestec - 668 metrů n.m. 

Vestec je nejvyšší bod v Chráněné krajinné oblasti Železné hory.Ve vrcholové části stojí stožár televizního zesilovače, podle kterého lze Vestec z dálky snadno rozeznat.
V letech 1953 - 1956 probíhal ve vrcholové části geologický průzkum na uranové rudy a jiné suroviny, avšak pro malou vydatnost ložiska nedošlo k těžbě. Ústí průzkumné těžební šachty kryje železobetonová deska s letopočtem jejího zbudování (1956) a hornický symbol zkříženého mlátku (druh kladiva) a želízka (nástroje se zaostřením k rozmělňování horniny). V místě jsou již jen nepatrné pozůstatky po průzkumné těžbě, většinou zakryté travním porostem a náletovými dřevinami.
V okolí vrcholu se těžila načervenalá rula, používaná pro stavbu silnic a počátkem 20. století se dobývala i hlína na výrobu cihel.
https://mapy.cz/s/3mXUW

12. vrchol - Dřevěný barometr Cítkov - 437 metrů n.m. 

Na návsi v Cítkově stojí dřevěný barometr vytvořený místním řezbářem v roce 2016.
Cítkov je chatová osada, část obce Vápenný Podol v okrese Chrudim. Na jedné z přilehlých luk je základna dětského tábora. Původně to byla rekreační základna Sokolů, kteří zde v roce 1929 postavili nejstarší z budov-stavba v kombinaci zděné a dřevěné konstrukce. Před 2. světovou válkou byla majitelem základny soukromá osoba, které byl majetek odebrán v rámci Benešových dekretů. V šedesátých letech byl majetek ve správě Chemického spolku Pardubice (dnešního Semtína) jako rekreační zařízení. Někdy kolem tohoto období byla vybudována druhá budova, tentokrát zděná. Zároveň bylo vybudováno i letní kino, ze kterého se zachovala pouze dřevěná promítárna. Pionýři začali tento prostor a budovy využívat pro pořádání letních táborů někdy kolem roku 1970.
Součástí tábora je betonové koupaliště (25x15 m) z první republiky ukryté v korytu říčky. Do 20 m od bazénu směrem proti proudu jsou v trávě ukryté zbytky betonových základů převlékárny. Bazén má zajímavě řešen dvojnásobný přítok vody z přilehlého potůčku.
TIP na nedaleký "kopeček"pro zahřátí:
https://www.kolopro.cz/clanek/kpz-aktualne/indiansky-birell-segment/?fbclid=IwAR0DIVZDtXSAL_H9hVNTXuNGrCIV78KXy8nbMacyVTf4TcwYVZEIdlb-t2Q
https://mapy.cz/s/3neTU

13. vrchol - vyhlídka Kapraď - 529 metrů n.m.

Na vrcholu kopce Kapraď je pěkný výhled směrem na osadu Proruby a poutní místo Homole. Kousek níž u lesa je vidět i Potštejn.
https://mapy.cz/s/3nybX

 14. vrchol - Tvrz Semtěš -260 metrů n.m.

Gotická tvrz v Semtěši vznikla nejspíše v druhé polovině 14. století nebo na počátku 15. století. Jádrem tvrze byla dosud zachovalá věž. Přízemí věže bylo zaklenuto gotickou klenbou a vstupovalo se do něj portálem od západu. První patro bylo také přístupné o západu a to po mostě z nějaké další budovy, o čemž svědčí zachovalý portál. Ostatní podlaží byla oddělena dřevěnými stropy. Obytný prostor se nacházel pravděpodobně v druhém patře, kde se dochoval arkýř. Podobu ostatních částí tvrze již nelze určit. Od druhé poloviny 16. století tvrz postupně pustla a v jejím areálu vznikaly vesnické domky. Nadále se udržela jen věž, která začala být využívána jako kovárna.
V letech 1997-98 byla věž zvaná Bašta jako jediná dochovaná část tvrze rekonstruována a upravena na rozhlednu.
https://mapy.cz/s/3nygG

15.vrchol -  Kunštátská kaple - 1035 metrů n.m.

Sloužila jako místo k bohoslužbě dřevařských dělníků, kteří většinou pocházeli z Tyrol a do Orlických hor byli pozváni za prací. Dřevo, které těžili, se dodávalo do kutnohorských dolů a do místních skláren.
Kaple tedy nesloužila jen k potřebě dřevařů, ale i k oddechu při namáhavém přechodu přes hřbet Orlických hor a jako místo poděkování za šťastné zvládnutí cesty. Nelze opomenout ani funkci úkrytu před nepohodou.
Po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce byl interiér kaple zničen. V 60. letech minulého století byl interiér rekonstruován a další opravy se uskutečnily po roce 2000. 
https://mapy.cz/s/3o82O 

16.vrchol -  Zámek Hrádek u Nechanic - 302 metrů n.m. 

Neogotický zámecký objekt ležící na mírné vyvýšenině severozápadně od centra vsi Hrádek
Romantický hrádek postavený ve stylu windsorské gotiky vznikl teprve v polovině 18. století. Iniciátorem jeho stavby byl hrabě František Arnošt Harrach.
V zámku jsou uloženy bohaté sbírky dobového zařízení a uměleckých předmětů svezených sem ze zámků z různých koutů Evropy. Kolem se rozkládá anglický park.
Vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. První vás provede reprezentačními sály zámku. Druhý zahrnuje jak sály, tak soukromé pokoje včetně 1. patra.
V zámecké knihovně najdete kolekci 12 obrazů z 18. století, které představují lidské nemoci.
Na zámku se natáčela spousta českých pohádek. Mezi nejznámější patří Princ a večernice či Anička s lískovými oříšky. 
https://mapy.cz/s/3ohHz

17. vrchol - Výhledna Dlouhoňovice - 460 metrů n.m.

Výhledové místo v Dlouhoňovicích (místními zvané Výhledna) bylo vybudováno v roce 2009 nad místním hřbitovem na kopci zvaném Kalvárie.
Výhledna získala 6. října 2009 certifikát o vytvoření českého rekordu jako "první rozhledna, do jejíhož nitra se schází po schodech dolů". Rozhledna, resp. Výhledna byla do České databanky rekordů Agentury Dobrý den oficiálně zaregistrována při slavnostním otevření dne 19. září 2009. Z Výhledny lze přehlédnout za pěkného počasí celý hřeben Orlických hor, masiv Králického Sněžníku, Bukovou horu a při dobré viditelnosti na levém obzoru i Krkonoše. Výhledna má svoje vlastní turistické razítko.  
https://mapy.cz/s/3oAqw

18. vrchol - Kaple sv Anny - 790 metrů n.m. 

K historii původní kaple se váže příběh hajného Johana Kastnera z Horní Rokytnice, který byl na Anenském vrchu kdysi nucen přenocovat, když se nemohl vrátit dolů do Rokytnice. V noci uslyšel domluvu lapků, kteří se ho chystali v hájovně vykrást a zavraždit. Díky tomu se mohl na jejich útok připravit, vetřelce přemohl a sv. Anně slíbil vybudovat na onom místě kapli. Ta byla otevřena roku 1766 a vrchol hřebenové cesty se stal ve výšce 991 metrů nad mořem oblíbeným poutním místem.
V roce 1820 byla kaple přestavěna. Rekonstrukci nechala provést hraběnka Johanna von Nostitz-Rieneck z rokytnického zámku. Místo okolo kaple nechala vykácet. Další přestavby se svatostánek dočkal v roce 1856. Mecenášem byla tentokrát Ernestina von Nostitz-Rieneck, po které se vrch začal nazývat Ernestinenberg, počeštěně Arnoštka.
Vedle kaple byl postaven i kamenný kříž a socha sv. Marie. Později kapli přibyly ještě litinové pláty k ochraně zdí před nepřízní počasí, což vypadalo jako by měla "hadí kůži". Tato souvislost je ovšem s pozdějším umístěním kaple u osady Hadinec zcela náhodná. K přesunu svatostánku došlo před 2. světovou válkou, když se budovala pevnostní linie.

Za krásnou zimní fotografii děkujeme Mirce Schärfnerové
https://mapy.cz/s/3oOyC

19. vrchol - Rozhledna Pastýřka - 515 metrů n.m.

Železná rozhledna Pastýřka s nosnými dřevěnými vzpěrami se nachází nedaleko Moravské Třebové a musela být vyřazena z VKVČ 2019 , kvůli jejímu špatnému technickému stavu. Nyní už je opravená a přístupná. Můžete si tedy vybrat, který z vrcholů zdoláte. Ať už rozhlednu Pastýřku, nebo Strážný Vrch. Obě budou platit. Já doporučuji navštvívit obě. Jsou pěkné a pěkně do kopce. 
https://rozhledny.webzdarma.cz/pastyrka.htm
https://mapy.cz/s/hucecabedu

19. vrchol - Rozhledna Strážný Vrch - 590 metrů n.m. 

Rozhledna na Strážném vrchu nedaleko Moravské Třebové (resp. na jeho východním úpatí) má podobu dřevěné konstrukce doplněné ocelovými prvky. Symbolizuje výstuže hornické štoly. Její výstavba proběhla během zimy 2009/2010, svého otevření se dočkala 4. července 2010 společně s oficiálním zpřístupněním důlních stezek i geologické expozice.
https://rozhledny.webzdarma.cz/hrebec.htm
https://mapy.cz/s/3qeqz

20. vrchol - Rozhledna Křížová hora - 735 metrů n.m. 

Rozhledna na Křížové hoře byla postavena na místě původního poutního kostela z roku 1833 a výletní restaurace, ke kterým vedla křížová cesta.
Rozhledna na Křížové hoře je opravdu krásná
Pravděpodobně největší procesí na vrchol se konalo v roce 1813 jako oslava vítězství nad Napoleonem u Lipska v tzv. bitvě národů. Kostel však zanikl již v 60. letech minulého století, kdy tato oblast byla vyčleněna pro sovětskou armádu. Své jméno dostala Křížová hora pravděpodobně podle velkého kříže, který tady stával. První známá písemná zmínka o něm pochází z roku 1653, kdy je zmiňována jako Kreuzberg.
Zastupitelé obce zvažovali možnost obnovy původního kostela, nakonec však hlasy obdržel projekt rozhledny, která přitahuje množství turistů.
Vedle samotné rozhledny bylo vybudováno velké závětří. Na jeho dlažbě je zobrazen půdorys původního poutního kostela.
Z rozhledny se otevírají fantastické rozhledy. Nejen na okolní vrcholy, ale za dobré viditelnosti je vidět až ke Králickému Sněžníku 
 https://mapy.cz/s/3oR2L